montero.adrian
ANIMALS

contador de visitas

Els animals (Animalia o Metazoa) són un grup  gairebé sempre  En un registre més científic, també se'ls pot denominar metazous. Es tracta d'organismes] que generalment  dins una cambra interna, cosa que els diferencia de les . També es diferencien d'altres grups eucariotes com les plantes, les algues i els  perquè manquen de . Tots els animals són mòtils, tot i que alguns només ho són en determinats moments de la vida. En la majoria d'animals, els  passen per una fase de , una característica única dels metazous.

En el llenguatge col·loquial, se sol utilitzar el terme «animal» per referir-se a tots els animals excepte el però s'ha de tenir en compte que des d'un punt de vista l'ésser humà és una espècie més del regne Animalia. La causa és que s'assumeix que l
és l'únic animal racional, o dotat de 

Amb poques excepcions, més notables en les esponges (fílum Porifera), els animals tenen cossos diferenciats en teixits separats. Aquests inclouen músculs, que poden contreure's per controlar el moviment, i un  que envia i processa senyals. Hi sol haver també una cambra digestiva interna, amb una o dues obertures. Els animals amb aquest tipus d'organització són coneguts com a metazous o eumetazous quan el primer terme s'empra per a denominar els animals en general.

Amb algunes excepcions, principalment entre les  (fílum Porifera) i els , els animals tenen cossos estructurats en  separats. Aquests inclouen els  que són capaços de contreure i controlar la locomoció, i els , que envien i processen els senyals. En general, també disposen d'una  interna, amb una o dues obertures. Els animals amb aquest tipus d'organització s'anomenen metazous, o eumetazous, quan el primer nom s'utilitza per a animals en general.

Tots els animals tenen cèl·lules  envoltades d'una característica formada per  i  elàstiques. Aquestes poden calcificar-se per formar estructures com  Durant el desenvolupament, constitueixen carcasses relativament flexibles a les quals les cèl·lules es poden moure i reorganitzar, fent possible la formació d'estructures complexes. Per contra, altres  com les  i els fongs, tenen la formada per , i per tant es desenvolupen per creixement progressiu. A més, les cèl·lules animals tenen unions intercel·lulars úniques: 


Les funcions vitals són les que tenen com a finalitat respondre a les necessitats bàsiques de la . En la majoria d'animals, les funcions vitals estan controlades per.

  • Nutrició: Els animals consumeixen matèria orgànica d'altres organismes per tal d'aconseguir el res  que necessiten per viure. En la majoria d'animals, l'encarregat de dur a terme aquesta funció és l' és ingerit per la boca i  en tres passos. Primer, és descompost en petites molècule per mitjà de processos . Després, els nutrients són absorbits i passen a l'organisme, on són distribuïts a les cèl·lules. Finalment, s'eliminen els residus no digeribles per.
  • Respiració: És la funció per la qual els animals aconsegueixen l'  que necessiten per la , com tots els organismes . Normalment, els animals aquàtics utilitzen el dioxigen dissolt en l, mentre que els animals terrestres utilitzen l'O2 de l'aire (hi ha excepcions, com els  aquàtics i alguns o aquàtics que utilitzen pulmons o tràquees). Els animals que aprofiten l'oxigen de l'aigua tenen , mentre que els que aprofiten el de l'aire tenen 
L'ÒS

LA MEDUSA

PETIT DOCUMENTAL

JOC

CHAT

EL TIGRE